Home
Leden inlog
Zoek op productnaam of kies een branche.
Zoek op productnaam 

Productnaam op alfabet  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-bouwnijverheid
-creatieve sector
-cultuur, sport en recreatie
-financiŽle instellingen
-horeca en logies
-ict
-industrie
-landbouw, bosbouw en visserij
-onderwijs
-overheid
-overige dienstverlening en or...
-transport en opslag
-zakelijke dienstverlening
  Vv. ov.niet-metaalhoudende min...
  Logies-,maaltijden-en drankenv...
  Akt. tbv. financiele instellin...
Akt.tbv. financiele instelling...
Akt.tbv. verzekeringswezen/pen...
      
Reklamebureaus e.d.
  Landbouw, jacht en dv. tbv
  Akker- en of tuinbouw in combi...
  Vervoer door de lucht
Vv. plantaardige/dierlijke oli...
      
Akker- en tuinbouw
Architecten-,ing-, ea. technis...
  Vv. prod. van beton, cement en...
Vv. papier en kartonwaren
  Cafes e.d.
  Vv. basischemicalien
Vv. ijzer en staal en ferro-le...
Vv. metalen in primaire vorm
Vv. van non-ferrometalen
Vv. dranken
      
Carrosseriebouw, vv. van aanha...
  Uitgeverijen en drukkerijen
  Fokken en houden van dieren
  Vv. prod. voor de bouw uit geb...
Vv. timmerwerk
      
Bouwnijverheid
Bouwinstallatie
Bedryfs-,werkgevers- en beroep...
  Kampeerterr. & ov. voorz. recr...
Kantines en catering
  Verhuur van personenauto's
  Winning en distributie van wat...
      
Vv. cement, kalk en gips
Vv. keramische producten (excl...
Vv. keramische tegels en plavu...
Vv. chemische produkten
  Burgelyke en utiliteits-,water...
  Reiniging v.gebouwen en transp...
  Vv. cokesovenprodukten
      
Aardolie- en steenkoolv. ind.,...
  Verplichte sociale verzekering...
  Computercentra, data-entry-, p...
Computerservice- en inform.tec...
  Adviesbureaus op gebied van au...
      
Culturele uitleencentra, openb...
Cultuur, sport en rekreatie
  Vv. zuivelprodukten
  Databanken
  Handelsbemiddeling
      
Onderwijs
  Werknemersorganisaties
Werkg.-,werkn.&beroepsor.leven...
  Milieudienstverlening
  Extra- territoriale lichamen e...
      
Aktiviteiten op gebied v film ...
  Financiele instellingen (ex.ve...
  Afwerken van gebouwen
  Visserij, kweken van vis en di...
Vv. voedingsmiddelen en dranke...
Vv. van schoeisel
      
Expediteurs,cargadoors en bevr...
  Bereiden en verven van/vv. art...
  Vv. glas en glaswerk
Vv. glas, aardewerk, cement, k...
  Overheidsdiensten
      
Vervaardiging van meel
  Gezondheidszorg
  Hoger onderwijs
  Verhuur bouw-& sloopm.met bedi...
Verhuur van machines en werktu...
Verhuur v, roerende goed zonde...
Verhuur van overige roerende g...
      
Hotels, pensions en conferenti...
  Jacht(landbouw, visserij)
  Dv. tbv. landbouw (ex. veterin...
  Levensbesch.&politieke org.ove...
      
Binnenvaart
  Verzekingswezen/pensioenf. (ex...
  Bemidd.in en beheer van onroer...
  Vv. gebreide en gehaakte stoff...
Vv. gebreide en gehaakte artik...
      
Rechtsk,accountants,boekhoudbu...
  Looien en bewerken van leer
  Vv. leer en lederwaren (ex. kl...
Vv. kleding van leer
Verhuur van en handel in onroe...
Verhuur van onroerend goed
  Laad-,los- en overslagakt. en ...
      
Vv. lederwaren (ex.kleding en ...
Vv. textielwaren (ex. kleding)
  Onderh.& rep.v.computers & kan...
  Vv. synthetische en kunstmatig...
Vv. machines voor de productie...
Vv. onderhoudsmiddelen, parfum...
Vv. ov. machines/apparaten voo...
Vv. ov. prod. van metaal (excl...
Vv. vlieg- en ruimtevaartuigen
Vv. audio- en video-apparatuur
Vv. audio-,video-en telecomm a...
Vv. fietsen,motor- bromfietsen
Vv. auto's,aanhangwagens en op...
Vv. ov. el. benodigdheden neg.
Vv. accu. elek.elementen en ba...
Vv. el.lampen,buizen/verl.beno...
Vv. elektromotoren en transfor...
Vv. meubels
Vv. ov. goederen n.e.g.
Vv. van huishoudelijke apparat...
Vv. geisoleerde kabel en draad
Vv. sierraden e.d. (ex. imitat...
Vv. gereedschapswerktuigen
Vv. ov. transportmiddelen n.e....
Vv. med.app.en instumenten en ...
Vv. muziekinstrumenten
Vv. kantoormachines en compute...
Vv. van overige machines en ap...
Vv. ov. elek.mach., app.en ben...
Vv. schakel- en verdeelinricht...
Vv. wapens en munitie
Vv. zendapp. tv. radio en app....
Vv. auto-onderdelen en -access...
Vv. auto's
Vv. elektrische componenten
Vv. meubels; vv. ov. goederen ...
Vv. spellen en speelgoed
Vv. transportmiddelen (ex. aut...
Vv. meet-,regel-en controle ap...
Vv. medische app. orthopedisch...
Vv. optische instumenten, foto...
Vv. rollend spoor- en tramwegm...
Vv. app. v. bewaking ind. proc...
Vv. sportartikelen
Vv. uurwerken
Vervaardiging van landbouwmach...
  Slachterijen en vleesverwerkin...
      
Gieten van metalen
  Smeden/walsen/persen v. metaal
  Geldscheppende financiele inst...
  Natuursteenbewerking
Niet gespecialiseerde dh. in w...
      
Bewerking van splijt- en kweek...
  Aardolie- en aardgaswinning
Aardolie en aardgaswinning/die...
  Overige dienstverl.op gebied v...
Overige zakelijke dienstverlen...
  Vv. overige chemische produkte...
      
Overige zakelijke dienstverlen...
Overig onderwijs
Overig amusement
Overige financiele instellinge...
  Vv. overige voedingsmiddelen
  Ov. eerste verwerking van ijze...
Overige delfstoffenwinning
  Vv. ov. art. van hout, kurk, r...
      
Overige recreatie
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening ten be...
Overige gespecialiseerde dh. i...
Overige gespec. gh.& gh.alg.as...
  Vv. overige textielprodukten
Vv. kleding en toebehoren (ex....
Vv. verf, lak, vernis, inkt en...
  Turfwinning
  Vv. landbouwchemicalien
      
Benzineservicestations
  Vv. farmaceutische produkten
Vv. produkten van kunststof
  Post en telecommunicatie
Post- en koeriersdiensten
  Voorbereiding tot receikling
Voorbereiding tot recycling (e...
Voorbereiden tot recycling v m...
      
Bouwrijpmaken van terreinen
  Groente- en fruitverwerking
  Vv. diervoeder
  Pers-en nieuwsbureaus; journal...
      
Basisonderwys v.leerplichtigen...
  Uitgeve- en drukkerijen, repro...
  Drukkerijen eav. aktiviteiten
  Particuliere hh. met personeel
      
Visverwerking
  Bewerken en spinnen van textie...
  P.en d.elektriciteit,aardgas,s...
  Bosbouw en dv. tbv. de bosbouw
      
Projectontwikkeling & handel i...
  Openbaar bestuur
Openbaar bestuur, overheidsd. ...
  Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheids- en welzijnszorg
  Welzijnszorg
      
Vv. papier, karton en papier-e...
Vv. pulp, papier en karton
  Winning van zand, grind, klei,...
  Natuurwetenschappelijk speur- ...
  Maatschappy- & geesteswetensch...
      
Radio en televisie
  Aardolieverwerking
  Reparatie tbv.particulieren (e...
Reproduktie van opgenomen medi...
  Speur- en ontwikkelingswerk
      
Restaurants, cafetaria's, snac...
  Dh. en reparatie tbv partic. (...
Dh. farmaceutische en med.art....
Detailhandel niet in winkel
  Vv. prod. van rubber en kunsts...
Vv. prod. van rubber
  Zoutwinning
Zand-, grind- en kleiwinning
      
Voortgezet onderwijs
  Dh. in tweedehands goed/antiek...
  Beveiliging & opsporing
  Dienstverlening tbv. het vervo...
Dv. tbv. aardolie- en aardgasw...
      
Vv. scharen/bestek/gereeds./ha...
  Scheepsbouw- en reparatie
  Zeevaart
  Gespecialiseerde dh. voedins- ...
      
Sport
  Winning van steen
  Opp.behand. en ov. metaalbewer...
  Systeemontwikkeling- en progra...
      
Telecommunicatie
  Uitzendbur.uitleenbedr.,arbeid...
  Keuring en controle
  Weven van textiel
      
Textielveredeling
  Vv. textiel
Verwerking van tabak
  Handel in en reparatie v. auto...
Handel in & rep.v.motorfietsen...
Handel in en reparatie v. auto...
Handel in en reparatie van aut...
Handel in auto-onderdelen en -...
  Vervoer per spoor
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Verhuur v.transportmid. (ex.pe...
Vervoer over land
Vervoer via pijpleidingen
      
Reisorg.&-bemiddeling:inform.v...
  Vv. ijzeren en stalen buizen
  Onbekend
  Vv. fineer- en plaatmaterialen
Veterinaire diensten
Vv. machines en apparaten
Vv. prod. van metaal (ex.mach....
Vv. metalen constructiewerken
Vv. stoomketels
Vv. tanks/reservoirs en ketels...
      
Gh. in landbouwprod. en levend...
  Vv. kleding; bereiden en verve...
  Gh. en handelsbenmiddeling (ex...
  Houtind. en vv. art. van (ex. ...
      
Primaire houtbewerking
  Vv. houten emballage
  Gh. voedings- en genotmiddelen
Gh. in intermediaire goederen,...
Gh. in machines, apparaten en ...
Gh. overige consumentenartikel...